Suda sertlik kullanım amacına uygunluğun belirlenebilmesi için önemli bir ölçüttür. Suların sertliği suların kullanılan sabunu çöktürme ölçüsü olarak tanımlanır. Sabun suda mevcut kalsiyum ve magnezyum iyonları ile birleşerek çöker. Kalsiyum ve magnezyum iyonları doğal sularda sertlik yapan diğer iyonlardan daha fazla bulunur sertlik kalsiyum ve magnezyum iyonlarının konsantrasyonlarının toplamıdır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri