Hava kirliliği, su kirliliği analizlerinde azotlu maddeler aranan kirlilik unsurlarından biridir. Ancak azot canlı hücrelerin yaşaması ve üremesi için gereklidir. Biyolojik üremenin sağlanabilmesi için de karbon/azot oranı takip edilmelidir.
Amonyak ve organik azotun su içerisindeki zararlı varlığının tespiti için analizle oranların belirlenmesi gerekmektedir.
İçme sularında hidrojen ve azot atomundan oluşan amonyak tespiti durumunda ise suya dışkı karışmış olma ihtimali düşünülmelidir. Yapılan analizlerde organik azot ve amonyak tespit edilmesi durumunda kirlenmenin yeni olduğu kabul edilebilir. Kirlenmenin eski olması ise nitrit ve nitrat varlığını ortaya çıkartır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri