Su ve atık sularda civa, gümüş, bakır gibi ağır metallerin canlılar üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır. Bunlar enzimlerin sülfidrik grupları ile birleşerek enzim aktivitesini bozar. Bakır sülfat sularda alglerin çoğalmasını önlemek amacıyla kullanıldığı gibi fungusid olarak da kullanılır. Ağır metallerin önemli bir kirletici grubunu oluşturdukları bilinmektedir. Toksik ve kanserojen etkilerinin yanısıra canlı organizmalarda birikme eğilimi sözkonusudur. Çok küçük miktarlarda bile genellikle kuvvetli sehir etkisine sahip ağır metaller kirlenmiş sularda metal, katyon, tuz ve kısmen anyon şeklinde bulunurlar. Bunlar hem kirlenmiş suların kendiliğinden temizlenmesini engeller hem de suların arıtılmış halde sulamada yada aritma çamurlarının gübre olarak kullanımını sınırlandırırlar. Yapılan analizlerde ICP-MS, AAS, ICP-OES kullanılmakta olan laboratuvar ürünlerine örnek olarak gösterilebilmektedir

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri