Su ve atık su laboratuvarlarında su ve atıksu ile ilgili kirlilik paremetrelerinin ölçüm ve analizi yapılmaktadır. Su ve Atık Su Laboratuvarları;

• Numune Kabul ve Hazırlama Laboratuvarı
• Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı
• Hidrokarbon Analiz Laboratuvarı
• Organik ve İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarı
• Elementel Analiz Laboratuvarı
• İleri Elementel Analiz Laboratuvarı
• Spektrofotometrik Analiz Laboratuvarı
• Balık biyodeneyi Analiz Laboratuvarı
• Havasız Arıtılabilirlik Laboratuvarı
• Arıtılabilirlik Sistemlerinden oluşmaktadır

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme