Su laboratuvarlarında yüzeysel sular, yeraltı suları ve deniz suyu gibi doğal sularda ve içme suyu olarak kullanılan şebeke sularında fiziksel ve kimyasal parametre analizi yapılır.Yapılan analizlerle suyun kalitesi, içme suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağı, yeraltı sularında kirlenme varlığı ve derece tespiti gibi analizler yapılmaktadır.

Analiz yapılan su için su kalitesi parametreleri; Çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH, toplam sertlik, alkalinite (bikarbonat ve karbonat), oksidasyon-redoks potansiyeli, elektriksel iletkenlik, tuzluluk, toplam çözünmüş madde, sülfat, nitrat, klorür, nitrit, florür, fosfat, bromür, bromat, klorit, klorat, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, amonyum azotu, demir, mangan, arsenik, bor, ağır metaller, toplam organik karbon, arsenik, bor olarak sayılabilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme