Medikal cihaz yönetmeliği esaslarına göre steril tıbbi cihazlar uygun metodla imal ve steril edilmiş olmalıdır. Bu amaçla kontrol ve onay için medikal malzeme ve ürünlerin sterlite testleri gerçekleştirilmelidir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri