Sirkede alkol miktarının belirlenmesi amacı ile analiz gerçekleştirilir. Analiz sirkenin damıtılması ve damıtılan sirke örneğinin yoğunluğunun piknometre ile bulunması ve bu yoğunluktan yüzde hacim alkol miktarının bulunması esası ile gerçekleştirilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri