Bir alkollü içkide bulunan ve su buharı ile uçurabilen organik asitlerin tümü “Uçar Asit” kavramı içinde tanımlanır. Büyük çoğunluğunu Asetik Asit oluşturur. Az miktarda da Karınca Asiti ve Propiyonik Asit bulunur. Sorbik Asit gibi su buharı ile uçurulabilen konserven maddelerin ayrıca miktar tayini yapılır ve saptanan miktar, uçar asit miktarının hesaplanmasında dikkate alınır.

Şarabın yıllanması ile azalan uçucu olmayan asit miktarı şarapta tat yumuşuması sonucun da beraberinde getirir. Uçar asitlerin büyük çoğunluğunu oluşturan asetik asit ise yıllar içinde şarapta artar ve şarap tadını daha sert yapar.

 

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri