Suyun buharlaştırılmasından sonra geri kalan katı maddelere toplam kuru madde denir. Toplam kuru madde suda çözünmeyen ve suda çözünen olarak iki bölümde değerlendirilir.çözülebilir katı madde miktarı şeker, asit, çözünebilir protein, aminoasit, mineral ve tuzlardan oluşur. Salçanın konsantrasyonu suda çözünen kuru madde miktarının şeker cinsinden ifadesi esasına dayanır (brix).

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri