Refrans Madde analiz sonuçlarının doğruluğunu kontrol amacı ile kullanılmaktadır. Standart madde laboratuvarlar tarafından cihaz kalibrasyonu, metot validasyonları, metot karşılaştırmaları, araştırma-geliştirme prosesleri gibi çalışmalarda kullanılır. Standart maddelerin homojenitesi, kararlılığı, konsantrasyon değeri belirlenmiş ve garanti altına alınmış olduğu için, analiz ve gerekli görülen tüm çalışmalarda referans olarak kullanılabilirler.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım