REACH Tüzüğün amacı insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunması, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik olarak alternatif yöntemlerin özendirilmesi, rekabet gücünün ve yenilikçiliğin artırılması ve maddenin iç piyasada serbest dolaşımının sağlanmasıdır.

REACH Tüzüğü gereği, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde imal eden veya ithal eden şirketlerin, imal ettikleri veya ithal ettikleri kimyasal maddeleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kaydettirmelerini gerektirmektedir.

İlgili link : http://kimyasallar.csb.gov.tr/reach-tuzugu/16

Detaylı Bilgi İçin..
Belgelendirme

Belgelendirme


Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık