Polimer çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir.
Polimer analiz laboratuvarlarında polimerlerin molekül ağırlık analizi, yüzey temas açısı, yüzey serbest enerjisi, viskozite gibi analizler gerçekleştrilmektedir. Polimerin uygulama alanı insanların faaliyet gösterdiği hemen tüm alanlardır bu nedenle polimer materyallerin güvenliğinin analizi önemlidir. Polimerlerin bozunması, bozunmayı önleyici katkı maddeleri, alev geciktiriciler, sentetik ve biyolojik yüzey aktif maddeler, nano film ve nano tanecikler araştırma alanlarıdır.
Polimer analiz laboratuvarlarında elemental analiz cihazı, büyüklükçe ayırma kromatografisi, ışık saçılımı spektrometresi kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme