Beyaz peynir pıhtı kesimi ve baskılama sonrasında tuzlama yapılarak ambalajlanır. Tuzlama; kuru tuzlama, pıhtının tuzlanması ve salamura tuzlama şeklinde yapılabilir. Peynire tat vermek, dayanıklılığını arttırmak, mikroflarasını düzenlemek amacı ile ilave edilen tuzun miktar tespiti önemlidir.
Gıda laboratuvarlarında tuz miktarı tayini hem üretici firmanın standartlara uygun üretim yapmasını kontrol açısından hem de üretim sonrası etikette belirtilen ölçütlere uyulup uyulmadığının saptanması açısından önemlidir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri