Tüm gıda maddeleri su ve kuru maddeden oluşur. Toplam kuru madde analizi için ortamdan suyu uzaklaştırmak gereklidir. Kuru madde ise suda çözülebilir ve suda çözünemeyen olarak ikiye ayrılmaktadır.
Kuru madde sütün yalnız bileşim zenginliğini belirtmesi bakımından değil, aynı zamanda az değişken bir madde olması nedeniyle, süte katılması her zaman söz konusu olan suyun ayırt edilmesine yardımcı olan yağsız kuru maddenin ( % kuru madde – % yağ = % yağsız kuru madde) bulunması bakımından önemlidir.
Analizde kullanılan laboratuvar cihazları içerisinde etüv, analitik terzi, desikatör bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri