Glukoz ve fruktoz gibi basit şekerlerin yapısında içerdiği bir kimyasal grup, kimyasal bir reaksiyonla analizlendiğinde bakır iyonlarını indirger. Bu tür şekerlere indirgen şeker denir. Sakkarozda bu kimyasal grup serbest olmadığı için indirgen değildir. Kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilen şeker analizinde sakkaroz öncelikle invert şekere (Sakarozun enzim veya asitle parçalanarak glukoz ve fruktoza indirgenmesinden elde edilen üründür) dönüştürülmekte ondan sonra invert şekerin indirgen özelliği kullanılarak toplam şeker analizi gerçekleştirilmektedir. İçerikte bulunan enerji miktarını ve standartlara uygunluğu tespit amacı ile uygulanan analizde genel laboratuvar aleti ve kimyasalların kullanılmaktadır. İnvert şeker ve toplam şeker miktarları Luff- Schoorll ve Lane Eynon metodu ile ölçülebilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri