Kül tayini ile gıda maddelerinin kalitesi belirlenebilir. Gıdada mineral ve tuz içeriğini belirleyebileceğiz kül analizi numunenin yakılıp küllendirilmesi sonucunda oluşan kül miktarının tespiti esasına dayanır. Gıda maddelerinin külü belirli sınırlar içinde olmalıdır. Toplam kül sıvı pekmezde en çok % 2.5 katı pekmezde en çok % 3 oranında olmalıdır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri