Elementel analiz cihazı katı veya sıvı organik bileşiği yakma yoluyla örnekteki element yüzdelerini tayin etmektedir. Cihazda taşıyıcı gaz olarak Helyum gazı ( He ), yakıcı gaz olarak ise Oksijen gazı kullanılmaktadır.
Elementel analiz cihazı ile petrokimya, endüstriyel kimya, toprak, su, ilaç, protein gibi organik bileşiklerin mikro analizi yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım