Ornitoloji laboratuvarı; her türlü ekosistemde çeşitli seviyelerde bulunmaları açısından biyolojik çeşitlilik ve ekolojik çalışmalar ile ilgili en yoğun araştırılan canlı grubu olan kuşlar konusunda çeşitlilik tespiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, popülasyon monitorizasyonu, dağılım ve haritalama da dahil olmak üzere ilgili tüm bilimsel disiplinlerde araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek için analizler gerçekleştirmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme