Nem miktarı katılar,sıvılar ve gazlarda bulunan su miktarının yüde biçiminde ifadesidir. nem tayin cihazı ile numunelerin belirli bir dereceye kadar ısıtılıp sabit tartıma gelmesi sağlanarak % Nem miktarı ölçülür.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım