Maske sınıflandırmasını genel olarak cerrahi tip maske ve solunum sistemi koruyucu maske başlıkları altında toparlayabilmekteyiz.

Cerrahi tip maskeler sağlık çalışanlarının müdahale sırasında karşılıklı olarak bulaş geçişini sınırlandırabilmek amacı ile kullanılan, 3 kattan oluşan, sıvı bariyerli, yırtılmaya dayanıklı bakteri ve partikül filtresi yapabilen maskelerdir.

Solunum sistemi maskeleri ise sağlık sistemi dışında diğer alanlarda da iş güvenliği sağlama kapsamında kullanımı görülen maskelerdir. Solunum sistemi maskeleri partikülleri filtreleyen maskeler ve kartuşlu maskeler olarak 2 başlıkta incelenebilir. FFP olarak sınıflandırılan partikül filtreleyen maskelerin ağırlıklı olarak sağlık sektöründe kullanımı söz konusudur. Burun, ağız ve çeneyi örten bu maskeler toz maskeleri, yarım veya tam yüz maskeleri, destekli maskeler, ters basınçlı maskeler gibi çeşitleri kullanıma sunulmaktadır.

 

 

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım