Mineralojik analiz minerallerin oluşturduğu kayaç ve cevherlerin ince ve parlak kesitler yardımıyla mikroskopta tanımlanması esasına dayanır. Mineral türleri, yapı ve doku ilişkileri, tane boyutları ve kenetlilik durumları belirlenir.  Analizde NIR Spektroskopisi de kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri