Süt ve ürünlerindeki analizlerde yoğunluk belirlemede kullanılan süt laktodansimetresi kapalı bir cam tüpten oluşmaktadır. Alt bölümü, aerometrenin dik durması ve gerekli ağırlığı vermesi amacıyla içinde saçma veya civa bulunan bir kürecik şeklindedir. Üst bölümü ise, üzerinde bölüntüler bulunan ince uzun bir saptan oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım