Laboratuvar İş Güvenliği Mevzuatı İşveren Yükümlülükleri;

  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
  • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
  • Risk değerlendirmesi yapmak
  • Çalışanları görevlendirirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önünde bulundurmak,
  • Yeterli bilgi ve talimatlar verilenler dışında yeralan çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gereken tedbirleri almak olarak sıralanabilmektedir.
Detaylı Bilgi İçin..
Belgelendirme

Belgelendirme


Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık