Küfler uygun koşullarda ham ve işlenmemeiş ürünlerde çoğalır ve ürünün bozulmasına neden olarak insan sağlığına olumsuz etkileri olan toksik maddeleri oluşturur. Bu küf zehiri olarak bilinir en sık görülenler aflatoksin, okratoksin, zearalenon, patulinve fumosindir. Doğada toksin oluşumuna neden olan etmenler yüksek sıcaklık, nem, hatalı saklama koşullarıdır. Mikotoksinler özellikle karaciğerde birikerek kansere neden olur ve gıdalardan tümüyle uzaklaştırılmaları mümkün değildir.
Aflatoksin özellikle yerfıstığı ve diğer yağlı tohumların uygun olmayan depolama ve taşınma dönemlerinde taneler üzerinde büyüyüp gelişen Asprgillus flavus mantarı tarafından üretilen bir zehir olarak tanımlanabilmektedir.
Kuruyemiş ve yağlı tohumlarda belirli miktarlarda toksin bulunur bu gıdaların insanlar tarafından doğrudan tüketilmesinin yanısıra yem olarak kullanılması durumunda da dolaylı olarak etkileşimler söz konusu olabilmektedir.
Kuruyemiş ve yağlı tohumlarda toksin analizleri yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri