Safsızlık içeren organik kimyasal bileşiklerin tam saflaştırılması işlemi için ekstraksiyon veya distilasyon gibi ön saflaştırma işlemlerinin ardından kristalizasyon işlemi uygulanır. Bu yolla katı ve sıvı fazlar birbirinden ayrılır. Kristalizatörler ağırlıklı olarak kimya endüstrisinde katı/sıvı ayrımı elde edebilmek, yüksek saflıkta ürünlere ulaşabilmek amacı ile kullanılan laboratuvar ürünüdür.
Damıtılmış su, dietileter, aseton, kloroform, metanol, etanol, asetik asit de kristallendirme amacı ile kullanılan çözücüler arasında sayılabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım