Kozmetik ürünler içerisinde kullanılan hayvansal protein ve vitaminlerin mikroorganizmalar için kontaminasyon kaynağı olması riski bulunur. Üretim koşulları ve ambalaj standartları mikroorganizma oluşumunu engelleyecek şekilde planlanmalıdır. Yapılan mikrobiyolojik kontroller ürünlerin, hammaddelerin, ambalajların, personel, ekipman ve hazırlık odalarının kontrollerini içerir. Ürünlerin patolojik mikroorganizma içermemesi için tüm mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır. Tüm kontaminasyon riskleri kontrol edilmelidir.
• Toplam Aerobik Mezofilik Mikroorganizma Sayısı
• Toplam Küf ve Maya Sayısı
• Pseudomonas Aeruginosa
• Staphlococcus Aereus
• Candida Albicans
• E.coli mikrobiyolojik analizleri düzenli olarak yapılmalıdır

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri