Konservelerde yapılan analizlerde öncelikle dış görünüşün kontrolü önemlidir. Konservede ezilme, şişme, içeriye göçme, kapak kısmında kapanma hataları, dış yüzeyde paslanma varlığı/yokluğu kontrol edilir. Bu kontrollerin varlığı mikrobiyolojik bozulmaların işaretini de  vermektedir.

Bir diğer fiziksel analiz ise vakum ölçümüdür. Kutu içinde aerobik mikroorganizmaların gelişmesini engellemesi nedeni ile önemli olan vakum gıdada acılaşmayı, bozulmayı ve vitamin kaybını, konservede bombajı önler. İç basınç ile dış atmosfer basıncı arasındaki fark büyüdükçe vakum değeri artmaktadır.
Vakum miktarı; tepe boşluğu, içinde bulunan ürünün genleşme özelliği, doldurma sıcaklığı, kutu boyutu gibi bir çok etmene bağlı olabilmektedir. Vakummetre ile bu ölçüm yapılabilmektedir.
Konserve kutusunda yeterli vakum sağlayan tepe boşluğu analizi, içindeki maddenin genleşmesini dengelemek için bırakılan tepe boşluğu miktarını belirlemek için yapılır. Kumpas kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde yer alır.

Bir diğer fiziksel analiz ise doldurma oranı analizidir. Konserve kutusunun toplam hacminin % kaçının doldurulduğunun tespitini sağlayan analiz için de Kumpas kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde yer alır. Standartlara göre doldurma oranı kutu hacminin % 90’ından az olmamalıdır. Teneke kutular ve cam kavanozlar için doldurma oranı saptama metodları farklılık gösterir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri