Kükürt dioksit mikroorganizmalar için öldürücü etkisi nedeni ile kimyasal koruyucu madde olarak kullanılmaktadır. Gıdalarda kullanımı ile ilgili limit belirlenmiş olup vücut ağırlığı için 0-0,7 mg/kg olarak sınırlandırılmıştır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri