Bombaj tespiti konserve kutularının inkübasyonu ile sağlanır. İnkübasyon konservenin iyi sterilize edilip edilmediği ve depolanabilirliğinin saptanması için önemlidir. İnkübasyon sonucunda bombaj yoksa da konservenin pH ve vakum değeri ölçülerek konservede bozulma tespit edilebilir. Sızıntı kontrolü için ise kullanılan yöntem konserve kutularının sıcak su içerisinde belirli bir süre tutulmasıdır. Sızıntı ve bombaj konservede olmaması gereken bir sonuçtur. Analiz için inkübatör, vakummetre ve pH metre kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri