Kömür analiz laboratuvarı linyit ve kömür numuneleri üzerinde fiziksel ve elementel analizlerin yapıldığı laboratuvarlardır. Analizler için laboratuvarda kullanılan cihazlar içerisinde Karbon-Kükürt tayin cihazı, kül tayin cihazı, elek bulunmaktadır.
Fiziksel analiz numedeki nem miktarı, aşınma, düşme sağlamlığı gibi belirli konular üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Elementel analizde ise amaç kömürde kalite ölçüsü belirlemektir. Bu amaçla numunede kalori, kükürt miktarı, oksijen miktarı, azot miktarı analizleri gerçekleştiririlir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme