Korozyon metal ve alaşımlarının çoğunlukla sulu ve gaz ortamlardan oluşan çevreleri ile girdikleri elektrokimyasal ve kimyasal tepkimeler sonucu uğradıkları hasardır. Atmosfere maruz, su içinde, toprağa gömülü veya kimyasal maddelerle temasta olan metalik malzemelerde karşılaşılan bir problemdir ve gizli korozyon özellikle ekonomik zarar nedenidir. Korozyonu engellemek için metal eşyaların boyanması, metal kaplama, alaşım yapmak kullanılan yöntemlerdendir. Kaplama ve korozyon laboratuvarlarında kaplama ve korozyon test, analiz ve performans belirleme analizleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda kullanılan cihazlar arasında profilometre, tuz püskürtme test kabini, karbon-kükürt test cihazı, parlaklık ölçüm cihazı sayılabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme