İnkübasyon mikroorganizmaların belirli sıcaklıkta tutularak gelişmesini sağlama işlemidir.

Detaylı Bilgi İçin..