Hücrelerin.dokuların,organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde yetiştirilmeleri veya bulunmalarıdır.Laboratuvar ortamında veya yapay koşullarda anlamı taşımaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..