İmmünogenetik; bağışıklık sistemi ile genetik arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan tıbbi araştırma dalıdır. İmmünogenetik laboratuvarları bağışıklık sistemi kaynaklı hastalıkların nedenleri, tedavileri ve önlenmesiyle ilgili temel ve klinik araştırmalar gerçekleştirmektedir. Normal bağışıklık sistemi bileşenleri ve işlevleri hakkında çalışmalar yapılması, bağışıklık sistemi yetersizliği ve bulaşıcı, alerjik ve otoimmün hastalıklarda anormal bağışıklık sistemi işlevinin araştırılması laboratuvar çalışmaları içerisindedir. Bu laboratuvarda kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde bioanalyzer, fermentör, kütle spektrofotometresi yeralmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme