İletkenlik bir maddenin akım taşıma kapasitesi olarak ifadelendirilebilir. Sulu çözeltilerin elektrolitik iletkenliği sudaki maddelerin yoğunluğuna, çözünmeye uğrama seviyesine, pozitif ve negatif iyonların birleşme değerine, iyonların sıcaklıkla etkilenen hareketliliğine bağlıdır. İletkenlik ölçüm cihazı iyon içeriğini belirlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım