Yoğunluk bir maddenin 1 ml hacminin ağırlığı olarak tarif edilir ve maddenin total kütlesinin madde hacmine bölünmesi ile hesaplanır. Spesifik yoğunluk bilinen bir ısı derecesi için bir maddenin ağırlığının eşit hacim ve standart olarak seçilen diğer maddenin (distile su) ağırlığına oranıdır. İlaç üretiminde dozlama hacim ölçümü dikkate alınarak yapılır. Katı ilaç şekillerinin başlangıç maddesi olan toz ve toz karışımlarının hacim ve ağırlığı arasındaki ilşkinin belirlenmesi gerekmektedir. Tozların ağırlık/hacim ilişkisi ne kadar değişmez ve kararlı olursa tablet üretimi eşit ve belirlenen sınırlar içerisinde kalabilir. Analiz için yoğunluk ölçüm cihazı kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri