Aynı madde farklı kristal hallerde bulunabiliyorsa o maddeye polimorf denir. Sentezlenen yeni bir katı etkin maddenin partikül büyüklüğü, yüzey özellikleri gibi özellikleri işlem geliştirme aşamasında kolaylıkla değişime uğrayabilir. Birçok ilaç etkin maddesi kristal yapılara sahip olup iyi tanımlanmış polimorflarlardır. Üretim süreci ya da bazı işlemler bu polimorf yapıları kolaylıkla değiştirebilirler. Oluşan katı şeklin stabilite ve çözünürlük çalışmaları sırasında yanlış yönlendirmelere sebep olmaması için polimorf analizinin yapılması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri