İlaç üretiminde son aşamalarında  olan kurutma işlemi üretimde önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Analiz kurutma işlemi incelenen madde değişmez bir kütleye gelinceye kadar devam eder. Değişmez kütle 2 tartım arasındaki farkın 0.5 mg ‘ı geçmemesi halini anlatmaktadır. Kurutma işlemi etüv, vakumlu kurutucu veya vakumlu fırında gerçekleştirilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri