Erime noktası, kristal farmasötik bileşenleri karakterize etmek amacı ile kullanılan analiz yöntemidir. Saf maddeler, belirlenen bir sıcaklıkta keskin bir şekilde erir; aynı madde, yabancı maddelerle kontamine olduğunda geniş bir sıcaklık aralığına göre  daha düşük bir sıcaklıkta erir. Bu nedenle, ilaçlarda erime noktası analizi farmasötik maddeler için saflığı ve kimliği belirlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Erime noktası tayin cihazları bu analizde kullanılan laboratuvar ürünüdür.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri