Kütle olarak ilaçlarda tekbiçimlilik belirli ağırlıkta belirli doz etkin madde içeriğinin tespiti için yapılmaktadır. İçerik olarak tekbiçimlilik ise belirli sayıdaki tek dozlu birimlerin her bir biriminin etkin madde içeriğinin saptanması esasına dayanır. Ortalama ağırlığına göre her bir birimin içeriğinin belirlenmiş olan sınırlar içinde yer alıp almadığının saptanmasını amaçlayan analizdir.
Kütle tekbiçimliliği analizinde tartım cihazı, içerik tekbiçimliliği analizinde ise HPLCspektrofotometre kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri