İlaç laboratuvarları ilaç hammaddelerinin fiziksel, kimyasal, farmasötik teknolojik, kromatografik, spektroskopik tekniklerle kalite kontrolleri yapıldığı laboratuvarlardır.
Bu laboratuvarlarda ilaç numuneleri üzerinde ilaç miktar ve içerik tek düzeliği analizi, çözünme analizleri, saflık analizleri, temizlik, boyut, hacim, erime noktası, asitlik, doz sayısı gibi fiziksel ve kimyasal analizleri ve mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.
İlaç laboratuvarlarında yapılmakta olan analiz konusuna göre GC (Gaz Kromatografisi), Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC), UPLC (Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi), (ICP-MS) kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme