Hücre kültürü laboratuvarında hücre çoğaltma ve görüntüleme sitotoksisite, immünotoksiste, genotoksisite testleri yapılmaktadır. Analizler için laboratuvarda biyogüvenlik kabini, çalkalamalı inkübatör, ışık mikroskobu, otoklav kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme