Hidratasyon, su molekülleri ile etkileşme, genellikle çözelti içerisinde iyonların su molekülleri tarafından solvatize edilmelerini ifade etmek için kullanılmaktadır

Detaylı Bilgi İçin..