Hayvancılıkta üremenin kontrolü ve gen kaynaklarının koruma altına alınması için sperm, embriyo, hücre ve DNA örnekleri toplanması gibi amaçlarla kurulan laboratuvarlardır. Hayvanların korunması amacıyla genetik verilerin toplanması ve kullanılması, hayvanlarda ebeveyn tayini, hayvan genom araştırmaları, gen kaynaklarının tanımlanması, üreme biyoteknolojisi çalışma alanları örnekleri içerisinde yeralmaktadır. Bu laboratuvarlarda kullanılan laboratuvar ürünlerine örnek olarak Bioanalyzer, fermentör, kütle spektrofotometre, confocal verilebilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme