Nitrat azot çevriminde azotun en yüksek yükseltgenme basamağındadır. Normal olarak biyolojik yükseltgenmenin sonunda önemli konsantrasyonlara ulaşabilir. Yüzey sularında eser miktarda nitrat bulunurken yeraltı sularında nitrat yüksek miktarlardadır. Azot yağmur ve kar şeklinde yağışlarla amonyak ve nitrat olarak suya karışır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri