Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzlarının hijyenik şartlara uygunluğunun denetlenmesi, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi amacı ile havuz suyu analiz laboratuvarlarında kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapılmaktadır. Toplam koloni sayımı, toplam koliform bakteri sayımı, E-coli sayımı, pH analizi, nitrit-nitrat analizi, renk analizi, alkalinite analizi, bulanıklık analizi, klor analizi, bakır-alüminyum analizi havuz uyu analiz laboratuvarlarında yapılan analizlere örnek olarak gösterilebilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme