Havada uçucu organiklerin canlı ve çevre koruma için yarattığı olumsuz etkiler, ozon tabakasının incelmesine katkısı ve kanserojen etkileri nedeni ile analizi önem taşımaktadır. Havada uçucu organiklerin kaynakları ağırlıklı olarak insan faaliyetleridir. Motorlu taşıtlar, petrol türevlerinin taşınıp depolanması süreci bu zararlı etkilere neden olabilmektedir. Hava kirliliğine neden olan organik uçucuların tespiti VOC ölçümü ile yapılmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler ve standartlar kapsamında analiz sonuçları değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri