Halojen nem analiz cihazı termogravimetrik ölçüm ile numunedeki nem oranını hesaplamak amacı ile kullanılmaktadır. Nem, numunelerde işlenebilirliğini, raf ömrünü, kullanılabilirliğini ve kaliteyi etkileyen önemli bir unsurdur. Cihazın çalışma prensibine göre numune önce tartılır ve halojen lamba ile ısıtılır. Ağırlık kaybı  tanımlanan bir kritere ulaşılıncaya dek kaydedilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım