Gübre genel tanımı itibari ile bitki besini olarak sağlıklı büyümeyi sağlamak amacı ile kimyasal elementeleri sağlamak için toprağa ilave edilen madde olarak tanımlanabilmektedir. Genel olarak organik ve ticari gübre başlıklarında incelenebilmektedir. Organik gübre bitki ve hayvanlardan sağlanabilmektedir. Bu başlıkta yer alan ahır gübresi kullanıldığı toprağı azot, fosfor ve potasyum gibi elementlerle zenginleştirir, su tutma kabiliyetini arttırarak işlenmesinde kolaylık sağlar. Bitki ve hayvan kaynaklı artıkların toplanarak çürümeye bırakılması sonucu elde edilen kompostlar ve ekilen mahsüllerin hasat edilmeden toprağa gömülmesi sonucu elde edilen yeşil gübreler de bitki gelişimi için önemli yer tutmaktadır.

Katı ve sıvı halde kullanıma sunulan ticari gübreler de azotlu, fosfatlı ve potasyumlu gübre olarak ayrılmaktadır. Toprak özellikleri ve üretimi yapılacak olan bitki gübre tercihinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Detaylı Bilgi İçin..