GLP iyi laboratuvar uygulamaları prensipleri, test birimlerinin uyumlaştırılması, iyi laboratuvar uygulamalarının ve çalışmaların denetlenmesi hakkında yönetmelik kapsamında alınan belgeyi ifade etmektedir. Good Laboratory Practice (GLP)-İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) , klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartlarını ve yönetim usullerini içeren bir kalite güvence sistemidir. Özellikle tehlikeli maddelerin sınıfandırılması için gereken testleri gerçekleştiren laboratuvarların GLP iyi laboratuvar uygulamaları sistemini kurarak bu sistem dahilinde çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı’na dahil olmak isteyen test birimleri OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri’ne göre TÜRKAK tarafından denetlenir ve İLU Uygunluk Beyanı verilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Belgelendirme

Belgelendirme


Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık